SPØRGSMÅL OG SVAR OMKRING DØDBO

Hvad kan trækkes fra ved beregning af boets værdi?

Når et dødsbos værdi gøres op, kan nogle udgifter i forbindelse med begravelsen trækkes fra. Det har blandt andet betydning i forhold til beløbsgrænserne for boafgift og boudlæg.

Hvis man gemmer bilag og kvitteringer, kan man fratrække rimelige udgifter til: Bedemand / Kiste og urne / Kørsel i rustvogn / Dødsannonce / Kistepynt / Orgelspil og korsang / Mad/drikke i forbindelse med begravelsen / Køb og vedligeholdelse af gravsted / Gravsten og inskription

Læs mere her: https://www.domstol.dk/alle-emner/doedsfald-og-arv/skifte-af-doedsbo/