Rydningskompagniet støtter SOS Børnebyerne og Red Barnet med månedlige bidrag af vores overskud. Vi er en lille virksomhed med få ansatte, men alligevel mener vi, at det er vigtigt at kunne tilsidesætte tid og penge til at bidrage og hjælpe bare nogle af de gode humanististke organistationer i Danmark.

Yderligere donerer vi mange af de effekter vi får fra dødsboer til mennesker i DK, som har brug for dem. Det er f.eks. køkkenting, tøj, værktøj og redskaber, møbler og elektronik. Det er ting og sager som kan bruges og gøre gavn for andre, men som for os ikke har en reel værdi ifht. videresalg. Så istedet for at smide det ud, køre det på genbrugspladsen eller bruge energi på at sælge det, så bliver tingene enten leveret eller afhentet af andre mennesker, som har brug for disse ting.

Vi arbejde i øjeblikket på, at få et større samarbejde med et eller flere humanitære organisationer i Danmark. Rydningskompagniet har flere rydningsopgaver hver uge, så det kræver en god logistik og ikke mindst tid at organisere donationerne. Skulle du have interesse i at være med til at organisere eller samarbejde om dette, hører vi meget gerne fra dig.